Smart-Look

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Smart Look

       การปรับทัศนคติ  การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการทำ 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) การปรับภูมิทัศน์ในการทำงาน


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho