Smart-Office

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Smart Office

            การเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่  ลดปริมาณเอกสาร และจัดเก็บเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์  ดังนี้

1 .การจัดระบบไหลเวียนเอกสารของงานต่างๆ

2. การคัดแยกและจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเปิดใช้ข้อมูลร่วมกันได้ เพื่อสะดวกในการค้นหา

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เน้นในส่วนของ Smart Office การจัดการองค์กรอย่างสร้างสรรค์ในเรื่องของการคัดแยกเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ ค้นหาได้ง่าย โดยใช้ระบบ e-Saraban และ ระบบ kan e-doc     
  • การพัฒนาแบบฟอร์มและรายงาน เป็น e –form , e –report  ผ่านระบบออนไลน์เพื่อความรวดเร็วในการวิเคราะห์ข้อมูล และลดปริมาณเอกสาร            
  • โรงพยาบาลจะเน้น Smart Hospital เป็นการพัฒนาในช่วงของ Healthcare 4.0 ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีมาบริหารจัดการช่วยให้งานบริการผู้ป่วยรวดเร็วขึ้น เช่น การจัดทำระบบนัดหมายล่วงหน้า การจัดระบบพบแพทย์สิ่งที่ประชาชนจะได้คือ ลดระยะเวลาการรอคอย.                                  
Image

© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho